Resmi Gazete’de bugün (4 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7466)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 154 kV Türkeli Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7467)

– Bazı Taşınmazların Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 7. İlave Alanında Her Türlü Alt ve Üst Yapıların İvedilikle Tamamlanarak Yatırımcıların Acil Parsel Tahsisi Taleplerinin Karşılanması Amacıyla Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7468)

– BOTAŞ Tank Çiftliği Genişleme Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7469)

– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7470)

– Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Görev Süresinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7471)

– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7472)

– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7473)

– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı (TGB-3) Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7474)

– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7475)

– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Ankara Bilim Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7476)

– Bazı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ile Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Kapatılmasına ve Aynı Rektörlüğe Bağlı Olarak Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Özbekistan Taşkent’te Taşkent Hemşirelik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7477)

– Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Ankara İli, Çankaya İlçesi, Lodumu Mahallesinde (Beytepe Köyü) Bulunan 1 Numaralı Alanına Ait Sınırların Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7478)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/366, 367, 368, 369, 370, 371)

YÖNETMELİKLER

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir