TZOB Genel Başkanı: Tarım envanteri tam olarak ortaya konulmalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de tarımın en önemli sorunlarından birinin tarım envanterinin tam olarak ortaya konulmaması olduğunu belirterek, “İşletmelerin büyüklükleri, parsel sayıları, işletme büyüklüklerine göre arazi miktarları, hayvan sayıları, gübre ve ilaç kullanımı, makina-ekipman rakamları güncelliğini yitirdi. Bu bilgilerle üretilecek tarımsal politikalar yetersiz ve isabetsizdir” dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımın en önemli sorunlarından birisinin tarım envanterinin tam olarak ortaya konulamaması olduğunu ifade etti. Bayraktar, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“ÜRETİM BİR TÜRLÜ PLANLANMIYOR: Bir sene bir üründe fiyatın yükseldiğini gören çiftçilerimizin, ertesi sene o ürüne yönelmesi nedeniyle ürün bolluğu ve dolayısıyla fiyatlarda aşırı düşüş yaşanabiliyor. Ertesi yıl aynı ürünün fiyatı üretim azlığından yükseliyor. Üretici de tüketici de mağdur oluyor. Üretim bir türlü planlanamıyor. Ülke kaynakları, üretim faktörleri verimli kullanılamıyor. Sağlıklı bir üretim planlaması tam ve doğru tespit edilebilen güncel verilerle yapılabilir. Her 10 yılda sonu 1’le biten yıllarda tarım sayımı yapılması kanunla belirlenmiştir. Buna rağmen ülkemiz hala en son 2001 yılında yapılan tarım sayımındaki tarımsal işletme sayısını ve ortalama arazi büyüklüğünü kullanıyor.

MAKİNA- EKİPMA, HAYVAN SAYILARI GÜNCELLİĞİNİ YİTİRDİ: İşletmelerin büyüklükleri, parsel sayıları, işletme büyüklüklerine göre arazi miktarları, hayvan sayıları, gübre ve ilaç kullanımı, makina-ekipman rakamları güncelliğini yitirdi. Bu bilgilerle üretilecek tarımsal politikalar yetersiz ve isabetsizdir. Tarım sayımıyla ülke tarımının resmi çekilirken, tüm ilçe ve iller bazında da tarımsal işletme verileri ortaya konulacaktır. Tarım sayımıyla birlikte üretim maliyetleri ve gelirlerle ilgili bilgilerimiz artacaktır. Tarımsal üretimin demografik özellikleri ortaya konulurken, finansal tablo da ortaya çıkacaktır. Tarım sayımları tarımda dönemler itibarıyla gerçek gelişimi gösterecek, gelişen eğilimleri ortaya koyacak, tarıma ve kırsala yönelik proje, araştırma ve yatırım programlarının nitelik ve niceliğinde, yer seçiminde önemli bir veri sağlayacaktır. Yetiştirilen ürünler için önemli bir veri tabanı oluşturacaktır. Özel sektör, basın ve üniversiteler elde edilecek tarım sayımının sonuçlarını analiz edecek, ülke tarımının gelişimi için önerilerde bulunacaktır.

TARIM SAYIMINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ: Geçmiş tarım sayımlarında olduğu gibi 755 ziraat odamızla birlikte tarım sayımına her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, otomasyon sistemimizle, tarımla ilgili verilere anında ulaşıp, tarımı kesintisiz izleyip, tarımsal politikaların belirlenmesine katkıda bulunuyoruz. Sistemimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın Çiftçi Kayıt Sistemi’yle entegre çalışıyor ve Türkiye İstatistik Kurumu’na düzenli veri akışı sağlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Tarım ve Orman Bakanlığı tüm illere, ilçelere yayılmış teşkilatıyla tarım sayımını rahatlıkla yapabilir. Odalarımız ve üreticilerimiz de tarım sayımı yapan görevlilerle iş birliği yapma noktasında üzerlerine düşeni yapacaklardır. Nihai olarak ise tarım envanterinin tam ve sağlıklı bir şekilde belirlenmesi şüphesiz tüm paydaşlarıyla Türk tarımını ileri taşıyacak ve rekabet gücünü artıracaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir